Financiering

LANGDURIGE ZORG

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u recht heeft op de indicatie. Voor meer informatie klik hier. U kunt de geïndiceerde zorg ontvangen via zorg in natura of met een persoonsgebonden budget (PGB). Heeft u langdurige zorg nodig en voldoet u aan alle voorwaarden dan kunt u of kunnen wij namens u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie aanvragen.

PARTICULIERE ZORG

Wanneer u zorg wilt ontvangen zonder dat u over een indicatie beschikt, is dat uiteraard ook mogelijk. U kunt contact met ons opnemen over onze tarieven. Wij leveren u graag maatwerk.
Wanneer u extra zorg wilt inkopen naast de geïndiceerde uren kunt u ook bij ons terecht.

WMO BESCHIKKING EN FINANCIERING:

De begeleiding individueel, de groepsbegeleiding en de huishoudelijke verzorging vallen sinds 2015 onder de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die wordt uitgevoerd door de gemeente waar u woont. U kunt bij uw gemeente een indicatie aanvragen. Wij kunnen u hierbij adviseren. U betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo zorg en diensten. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van uw eigen bijdrage. Wilt u meer weten? Bel gratis naar het CAK,  0800 1922. Of kijk op de website van het CAK.

PARTICULIERE ZORG

Wanneer u zorg wilt ontvangen zonder dat u over een indicatie beschikt, is dat uiteraard ook mogelijk. U kunt contact met ons opnemen over onze tarieven. Wij leveren u graag maatwerk.
Wanneer u extra zorg wilt inkopen naast de geïndiceerde uren kunt u ook bij ons terecht.

COntact opnemen?

Email

info@stichting-healthcare.nl

Telefoonnummer

070 72 00 983

Kantoor

Veraartlaan 12 - 2288 GM Rijswijk